Asiakaskuntamme koostuu pääasiassa Kymenlaakson alueella toimivista suurista ja pienistä teollisuusyrityksistä, joiden toimintaympäristöinä ovat

  • Voimalaitokset

  • Kemianteollisuus ja sellutehtaat

  • Paperi- ja kartonkiteollisuus

  • Sahat

  • Vesi- ja jätevesilaitokset

  • Betoniteollisuus

  • Metalli- ja terästeollisuus

  • Raskaskaluston korjaus